پکیج تجاری

پایابیز نسخه پایه

پکیج طراحی سایت پایابیز نسخه پایه مختص شرکت ها و موسسات با امکانات پایه برای شروع کسب و کار در فضای مجازی

پایابیز نسخه پیشرفته

پکیج طراحی سایت پایابیز نسخه پیشرفته مختص شرکت ها و موسسات با امکانات کامل برای معرفی خدمات

پایابیز نسخه حرفه ای

پکیج طراحی سایت پایابیز نسخه حرفه ای مختص شرکت ها و موسسات با امکان فروش آنلاین محصولات با بخش تجاری سایت. پکیج افزایش فروش و معرفی خدمات.

پایابیز نسخه ارزان

پکیج طراحی سایت پایابیز نسخه ارزان مختص شرکت ها و موسسات با حداقل هزینه برای شروع کسب و کار در فضای مجازی