ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
.net
510,000 ریال
1 سال
510,000 ریال
1 سال
510,000 ریال
1 سال
.org
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.biz
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
.info
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
470,000 ریال
1 سال
.ws
930,000 ریال
1 سال
930,000 ریال
1 سال
930,000 ریال
1 سال
.name
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.us
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.bz
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.tv
10,500,000 ریال
1 سال
10,500,000 ریال
1 سال
10,500,000 ریال
1 سال
.cc
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
.me
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.co
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.in
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.asia
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.mobi
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.company
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.center
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.zone
10,500,000 ریال
1 سال
10,500,000 ریال
1 سال
10,500,000 ریال
1 سال
.gallery
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .